NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

陆金所关于近期不实传言的严正声明

2017-2-20 19:30:45 公告

尊敬的陆金所用户:

     近期,个别微信公众号发布并传播陆金所成为某机构秘密融资渠道的不实言论,对公众产生误导。陆金所严正声明如下: 

     陆金所是一家开放、透明的综合性财富管理平台,已与超过500家机构开展了业务合作,为投资者提供安全、稳健、多元化的投资理财服务,任何服务或产品在陆金所平台上架都必须满足陆金所风控要求,并会进行充分的信息披露。

     个别微信公众号传播的我司不实信息,全文以所谓推理臆测误导公众的行为,已经侵犯了陆金所合法权益。陆金所将保留采取法律措施的权利,并将视严重程度追究法律责任。 

 

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2017年2月20日