NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于新网银行“随心存” 系统升级通知

2018-11-29 08:50 公告


尊敬的陆金所用户:

      为了进一步提高服务质量,新网银行将于11月30日20:00—24:00,进行网络系统升级。网络系统升级过程中,随心存将暂停受理全部业务(购买存款、支取提现、二类户查询、转账等),请您提前做好资金安排。新网银行将努力缩短暂停服务时间,建议您在网络系统升级完成后再来使用该服务,由此给您带来的不便,敬请谅解!

     详情请致电新网客服电话:4008600999

特此公告。

 

                                 四川新网银行股份有限公司

                                2018年11月29日