NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于公安网系统升级维护的公告

2020-12-18 19:30:25 公告

尊敬的陆金所用户:

      因公安网系统将于12月18日22:00至2020年12月19日6:00期间进行系统升级维护,维护期间,平台注册、绑卡、实名认证、银行开户和人脸识别等功能不可用。

      如遇此类异常请您稍后重试。因网站维护给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

 

                                                                                        上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                                    2020年12月18日